Algemene voorwaarden

 

 1. Beauty Mark Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty Mark en een cliënt waarop Beauty Mark deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen schoonheidssalon

Beauty Mark zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Beauty Mark zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty Mark melden. Het verzetten of annuleren van een afspraak wordt alleen geaccepteerd indien dit telefonisch is doorgegeven via het hiervoor bekende telefoonnummer. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Beauty Mark de helft van het bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Beauty Mark de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.

Beauty Mark moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 1. Betaling

Beauty Mark vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website en vermeld de standaard prijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Beauty Mark vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beauty Mark behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beauty Mark zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 1. Geheimhouding

Beauty Mark is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty Mark verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Beauty Mark is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty Mark is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 1. Garantie

Beauty Mark geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Wanneer de cliënt niet tevreden is over een bij Beauty Mark gekochte producten, geld geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van de schoonheidssalon doch binnen een week (7 dagen).

 1. Beschadiging & diefstal

Beauty Mark heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beauty Mark meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beauty Mark. De eigenaar van Beauty Mark moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beauty Mark de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Beauty Mark en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty Mark het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen Beauty Mark en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

Producten

Honey Relaxed.

Deze ontspannende massageolie op basis van amandelolie stimuleert de doorbloeding en brengt de spieren tot rust. De olie is een uitstekende basis voor massages doordat de olie goed vloeibaar is en zich makkelijk over de huid laat verdelen. Met een verrukkelijke, subtiele geur van honing. Claudius Massageolie Relaxing Honey is PH-huidneutraal en uitwasbaar.

Claudius Cosmetics. 

Once Natural Wax

Once Natural Wax is een innovatieve, universele wax! Geformuleerd met alleen premium natuurlijke ingrediënten. Het is vrij van polymeren, sulfaten, parabenen, gluten, chemicaliën en kleurstoffen. 100% NATUURLIJK - Gemaakt voor alle huidtypes, haartexturen, haarlengtes; vrouwen en mannen. VEILIG OP GEVOELIGE HUID - Vrij van parabenen, sulfaten, gluten, kleurstoffen en chemicaliën. Onze 100% Natuurlijke Stripless Wax-formule is uniek gemaakt met fijne en pure ingrediënten.

Derma Codes.

Safety first! De Xtreme Ombre wenkbrauw Pigmenten van Derma Codes zijn de meest veilige pigmenten die er momenteel op de markt zijn. De permanente make-up pigmenten van Derma Codes bevatten geen AZO-kleurstoffen of verboden conserveringsmiddelen. De Xtreme Ombre pigmenten voldoen aan de nieuwste Reach -richtlijnen.

De PMU pigmenten zijn van hoogwaardige kwaliteit en verdwijnen langzaam en geleidelijk uit de huid zonder verkleuringen. Komen jouw klanten terug met verkleuringen in hun wenkbrauwen? Kies voor de Xtreme Ombre pigmenten van Derma Codes en kleurcorrecties worden verleden tijd.

 

 

Contactgegevens